Informace webmastera

WWW stránky jsou připravovány na základě podkladů získaných od obecního úřadu obce Horka I. Přestože webmaster dbá v maximální míře na správnost obsahu, je nutno považovat obsah těchto stránek pouze za informativní. V případě jakýchkoliv rozporů či nesrovnalostí je za určující vždy považován obsah dokumentů uložených na obecním úřadu! Z výše uvedeného vyplývá, že webmaster nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnou interpretací, či chybou obsahu stránek!

Máte-li nějaké podnětné připomínky, případně návrhy k úpravě či obsahu těchto stránek, prosím pošlete e-mail na adresu horka1@horka1.cz.


webmaster: horka1@quick.cz