Závěrečný účet obce Horka I za rok 2003
 

Rozpočet

                                       Schválený                 Upravený                Skutečnost
Příjmy:
                         3 024 450,00 Kč     3 290 940,00 Kč     3 040 200,33 Kč
Výdaje:                        2 488 400,00 Kč     2 059 540,00 Kč     1 922 965,27 Kč
Financování:                                              -1 231 400,00 Kč    -1 117 235,06 Kč

Přílohou je sestava s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby.
 

Stav běžného účtu

Zůstatek k 31.12.2002         541 646,55 Kč
Zůstatek k 31.12.2003         458 881,61 Kč
 

Stav termínovaného vkladu – směnky

Hodnota směnky (bez úroků) 3 500 000,00 Kč
 

Ostatní finanční majetek

Podílové listy SIS v nominální hodnotě                   1 397 254,00 Kč
(při kurzu 1,6867 ke dni 31.12.2003                     2 356 748,32 Kč)
 

Ostatní majetek

Je zpracován v inventurním soupisu k datu 31.12.2003, který je přílohou tohoto závěrečného účtu.
 

Vyúčtování účelových finančních prostředků

Dotace ze státního rozpočtu        Přiděleno       4 200,00 Kč     Použito       4 200,00 Kč
Dotace na referendum                 Přiděleno     12 234,00 Kč     Použito     12 234,00 Kč
Dotace od Úřadu práce              Přiděleno     10 125,00 Kč     Použito     10 125,00 Kč
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

O přezkoumání hospodaření obce bylo zažádáno dne 8.1.2004, č.j. 2/2004, na Krajský úřad Středočeského kraje. Kontrolu hospodaření provedly Helena Francová a Martina Sirotková, pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 27.4.2004. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2003 je přílohou.
 

V Horce I dne 11.5.2004
Miroslav Doležal  - starosta


webmaster: horka1@quick.cz