Usnesení

Č.j. 138/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.4.2017


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 vedené pod č.j. 139/2017.
  2. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 120/2017.
  3. ZO projednalo a schválilo převod peněz do DSO Čertovka.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 27.4.2017

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 28.4.2017


webmaster: horka1@horka1.cz