Usnesení

Č.j. 214/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.6.2016


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3 vedené pod č.j. 215/2016.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.6.2016

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.7.2016


webmaster: horka1@horka1.cz