Usnesení

Č.j. 150/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.4.2016


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 vedené pod č.j. 151/2016.
  2. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 130/2016.
  3. ZO projednalo a zamítlo žádost manželů Poláškových.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 28.4.2016

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 29.4.2016


webmaster: horka1@horka1.cz