Usnesení

Č.j. 72/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.2.2016


  1. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2015 bez výhrad.
  2. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Horka I za rok 2015.
  3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 73/2016.
  4. ZO projednalo a schválilo odměny pro členy ZO.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 25.2.2016

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 26.2.2016


webmaster: horka1@horka1.cz