Usnesení

Č.j. 315/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 22.10.2015


 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 vedené pod č.j. 316/2015.
 2. ZO projednalo a schválilo výše poplatků pro rok 2016 takto:

  - poplatek za psa   200 Kč   splatnost - 31.3.2016
  - poplatek za psa - důchodce   100 Kč   splatnost - 31.3.2016
  - poplatek za odpad - občan   700 Kč   splatnost - 31.3.2016
  - poplatek za odpad - chalupa   700 Kč   splatnost - 31.3.2016
  - poplatek za stočné - občan   1 100 Kč   splatnost - 31.10.2016
  - poplatek za stočné - chalupa   1 100 Kč   splatnost - 31.10.2016

  Pro Svobodnou Ves je v prvním roce provozu po kolaudaci kanalizace stanovena částka za stočné pro občana i chalupu na 730 Kč.

 3. ZO projednalo a schválilo Vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s advokátní kanceláří advokáta JUDr. Jiřího Schüllera.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 22.10.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 23.10.2015


webmaster: horka1@horka1.cz