Usnesení

Č.j. 192/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.6.2015


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2 vedené pod č.j. 193/2015.
  2. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 182/2015.
  3. ZO projednalo žádost manželů Poláškových o monitorování veřejného prostoru před domem č.p. 25. Po konzultaci s právníkem ZO konstatovalo, že obec k tomuto není kompetentní.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.6.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.7.2015


webmaster: horka1@horka1.cz