Usnesení

Č.j. 380/2014

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.10.2014


 1. Všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce složili slib předepsaným způsobem.
 2. ZO schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
 3. ZO zvolilo starostou obce Horka I pana Miroslava Doležala.
 4. ZO zvolilo místostarostou obce Horka I pana Ing. Jiřího Doubka.
 5. ZO zřídilo finanční a kontrolní výbor a zvolilo jejich obsazení:
  Finanční výbor    předseda    Miloš Sechovský
       členové    Soňa Lejhancová, Jaroslav Červinka
  Kontrolní výbor    předseda    Zdeňek Bíža
       členové    Marcela Perclová, Jaroslav Červinka
  Pořádkový výbor    předseda    Jaroslav Červinka
       členové    Miloš Sechovský, Marcela Perclová
  Kulturní výbor    předseda    Soňa Lejhancová
       členové    Zdeňek Bíža, Marcela Perclová
  Hospodářský výbor    předseda    Marcela Perclová
       členové    Jaroslav Červinka, Soňa Lejhancová
 6. ZO schválilo odměny členů zastupitelstva.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.10.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 31.10.2014


webmaster: horka1@horka1.cz