Usnesení

Č.j. 381/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.10.2014


  1. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 7.10.2014.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3 vedené pod. č.j. 382/2014.
  3. ZO projednalo a schválilo stočné na rok 2015 ve výši 1 100,- Kč, na osobu nebo na nemovitost bez trvale bydlících.
  4. ZO projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku je 700,- Kč, na osobu nebo na nemovitost bez trvale bydlících.
  5. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany a vyhlášku "Požární rád obce".
  6. ZO projednalo a schválilo termín 31.12.2014 jako nejzazší termín pro uhrazení příspěvku 10 000,- Kč na kanalizaci v Horce a na Borku.
  7. ZO projednalo a schválilo právní zastupování obce při vymáhání dluhů advokátem JUDr. Jiřím Schüllerem.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.10.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 31.10.2014


webmaster: horka1@horka1.cz