Usnesení

Č.j. 315/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.8.2014


  1. ZO projednalo a schválilo odkoupení části pozemku 289/3 od p. Žaloudka na veřejnou zeleň.
  2. ZO projednalo a schválilo příspěvek na provoz obchodů s potravinami a na organizaci dvou společenských akcí.


Návrhová komise:   Marcela Perclová
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 28.8.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 29.8.2014


webmaster: horka1@horka1.cz