Usnesení

Č.j. 233/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.6.2014


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 vedené pod č.j. 234/2014.
  2. ZO projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva obce Horka I pro volební období 2014 až 2018 na sedm.


Návrhová komise:   Marcela Perclová
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 26.6.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 27.6.2014


webmaster: horka1@horka1.cz