Usnesení

Č.j. 151/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.4.2014


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 152/2014.
  2. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2013 bez výhrad. Současně přijalo opatření k drobným výhradám.
  3. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Horka I za rok 2013.
  4. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č. 132/2014.
  5. ZO projednalo a schválilo vypracování nového Územního plánu od ing. arch. Rostislava Jukla.
  6. ZO projednalo a schválilo stočné pro rok 2014 ve výši 0 Kč.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 25.4.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 26.4.2014


webmaster: horka1@horka1.cz