Usnesení

Č.j. 412/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2013


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7 vedené pod č.j. 411/2013.
  2. ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.12.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 31.12.2013


webmaster: horka1@horka1.cz