Usnesení

Č.j. 346/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.10.2013


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5 vedené pod č.j. 347/2013.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Jaroslav Červinka
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 31.10.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.11.2013


webmaster: horka1@horka1.cz