Usnesení

Č.j. 277/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.8.2013


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 vedené pod č.j. 278/2013.
  2. ZO projednalo a schválilo záměr pořízení nového Územního plánu obce Horka I.
  3. ZO pověřuje pro jednání při přípravě nového Územního plánu starostu obce Miroslava Doležala.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Jaroslav Červinka
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 29.8.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 30.8.2013


webmaster: horka1@horka1.cz