Usnesení

Č.j. 80/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.2.2013


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 79/2013.
  2. ZO projednalo a schválilo zřízení účtu u ČNB.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 28.2.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.3.2013


webmaster: horka1@horka1.cz