Usnesení

Č.j. 418/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 6.12.2012


  1. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 20.11.2012.
  2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2013.
  3. ZO projednalo a schválilo přihlášení obce Horka I jako dobrovolný plátce DPH.
  4. ZO projednalo, schválilo a vydalo změnu č. 3 územního plánu obce Horka I, vydanou formou opatření obecné povahy.
  5. ZO projednalo a schválilo zadat vypracování znaleckého posudku na kanalizaci ve Svobodné Vsi.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 6.12.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 7.12.2012


webmaster: horka1@horka1.cz