Usnesení

Č.j. 452/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.12.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 7 vedeného pod č.j. 451/2012.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 31.12.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.1.2013


webmaster: horka1@horka1.cz