Usnesení

Č.j. 296/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 6.9.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 5 vedeného pod č.j. 295/2012.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finannčního a kontrolního výboru ze dne 16.8.2012.
  3. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 273/2012 na prodej části pozemku 118/17.
  4. ZO projednalo a schválilo řešení dopravní obslužnosti na roky 2013 až 2019.
  5. ZO projednalo a schválilo změnu částky jako příspěvku na kanalizaci. Po změně řešení kanalizace na tlakovou je výše příspěvku 10 000,- Kč.


Návrhová komise:   Marcela Perclová
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 6.9.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 7.9.2012


webmaster: horka1@horka1.cz