Usnesení

Č.j. 75/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.2.2011


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 1, vedeného pod č.j. 76/2011.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 1.2.2011.
  3. ZO projednalo a schválilo Strategický plán obce Horka I a podmínky zástavby na místech k tomu určených Územním plánem.
  4. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 50/2011 na pronájem obecních pozemků.
  5. ZO projednalo a schválilo místní vyhlášky č.1/2011, 2/2011, 3/2011 a 4/2011.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 24.2.2011

Vyvěšeno dne 25.2.2011


webmaster: horka1@horka1.cz