Usnesení

Č.j. 404/2010

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 11.11.2010


 1. Všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce složili slib předepsaným způsobem.
 2. ZO schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
 3. ZO zvolilo starostou obce Horka I pana Miroslava Doležala.
 4. ZO zvolilo místostarostou obce Horka I pana Ing. Jiřího Doubka.
 5. ZO zřídilo finanční a kontrolní výbor a zvolilo jejich obsazení:
  Finanční výbor   předseda   Miloš Sechovský
  členové Simona Hájková, Jaroslav Červinka
  Kontrolní výbor   předseda   Zdeněk Bíža
  členové Marcela Perclová, Jaroslav Červinka
 6. ZO projednalo a schválilo Jednací řád ZO.
 7. ZO schválilo odměny členů zastupitelstva.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 11.11.2010

Vyvěšeno dne 12.11.2010


webmaster: horka1@horka1.cz