Usnesení

Č.j. 284/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 15.7.2010


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 4.
  2. ZO projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014 na sedm.
  3. ZO projednalo a schválilo žádost pan Zdeňka Bíži na vybudování vstupu na svůj pozemek přes obecní parcelu č.41/5.
  4. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č. 271/2010. Pozemky parc. č. 86/27 a 86/33 budou prodány manželům Jiřímu a Kristýně Doubkovým.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 15.7.2010

Vyvěšeno dne 16.7.2010


webmaster: horka1@horka1.cz