Usnesení

Č.j. 32/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.1.2010


  1. ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu v rozsahu rozpočtového opatření č. 1.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.
  3. ZO projednalo a schválilo vykoupení pozemku PK 294/5.
  4. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
  5. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy PAVOUCI na pokácení stromů.
Návrhová komise :   Marcela Perclová
                                Miloš Sechovský


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 28.1.2010

Vyvěšeno dne 29.1.2010


webmaster: horka1@horka1.cz