Usnesení

Č.j. 405/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.9.2009


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 5 vedeného pod č.j. 404/2009.
  2. ZO projednalo a schválilo záměr obce č.j. 382/2009.
  3. ZO projednalo a schválilo záměr obce č.j. 383/2009.
  4. ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce.
Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 24.9.2009

Vyvěšeno dne 25.9.2009


webmaster: horka1@quick.cz