Usnesení

Č.j. 317/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.7.2009


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 4 vedeného pod č.j. 316/2009.
  2. ZO projednalo a schválilo sponzorský dar pro MUDr. Vančurovou.
  3. ZO projednalo a schválilo rozšíření sběru tříděného odpadu.
Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 30.7.2009

Vyvěšeno dne 31.7.2009


webmaster: horka1@quick.cz