Usnesení

Č.j. 221/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.5.2009


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 3 vedeného pod č.j. 222/2009.
  2. ZO projednalo a schválilo vykoupení pozemků pod cestou ve Svobodné Vsi.
Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 28.5.2009

Vyvěšeno dne 29.5.2009


webmaster: horka1@quick.cz