Usnesení

Č.j. 458/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 21.10.2008


  1. ZO projednalo a schválilo převedení finančních prostředků z fondu IKS Peněžní trh PLUS na běžný účet.
Návrhová komise :   Marcela Perclová
                                Miloš Sechovský


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 21.10.2008

Vyvěšeno dne 22.10.2008


webmaster: horka1@quick.cz