Usnesení

Č.j. 408/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.9.2008


  1. ZO projednalo a schválilo nákup kamen a motorové pily.
  2. ZO projednalo a schválilo úpravu odměny pro místostarostu.
  3. ZO projednalo a schválilo vykoupení cesty ve Svobodné Vsi.
  4. ZO projednalo a schválilo zakoupení domény pro obec.
  5. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 a 7.
  6. ZO projednalo záměr obce č.j. 385/2008 a prodej pozemku parc. č. 854 s podmínkou.
  7. ZO projednalo a schválilo koeficient pro sazbu daně z nemovitosti.
  8. ZO vyhodnotilo svoz biologického odpadu a schválilo podmínky pro rok 2009.
  9. ZO schválilo pokácení topolů před tenisovým kurtem a osik u areálu Letního kina.
  10. ZO souhlasí s úpravou územního plánu obce podle nového zákona.
Návrhová komise :   pí. Simona Hájková
                                pí. Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 25.9.2008

Vyvěšeno dne 26.9.2008


webmaster: horka1@quick.cz