Usnesení

Č.j. 279/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 8.7.2008


  1. ZO projednalo a schválilo převedení finančních prostředků z běžného účtu na fond KB Peněžní trh.
  2. ZO projednalo a schválilo převod části finančních prostředků z fondu IKS Peněžní trh PLUS na fond KB Peněžní trh.
Návrhová komise :   p. Jaroslav Červinka
                                p. Zdeněk Bíža


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 8.7.2008

Vyvěšeno dne 9.7.2008


webmaster: horka1@quick.cz