Usnesení

Č.j. 130/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.3.2008


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 132/2008.
  2. ZO projednalo a schválilo vykoupení části pozemku 214/30.
  3. ZO projednalo a schválilo úpravu odměn členů ZO v souladu s nařízením vlády č. 79/2008.
  4. ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Pozemkový fond o převod části pozemku 724/1 na obec.
  5. ZO projednalo Záměr obce č.j. 115/2008 a schválilo prodej části pozemku 118/7.
Návrhová komise :   p. Jaroslav Červinka
                                pí. Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.3.2008

Vyvěšeno dne 28.3.2008


webmaster: horka1@quick.cz