Usnesení

Č.j. 43/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.1.2008


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 45/2008.
  2. ZO projednalo a schválilo zadání změny územního plánu obce v souladu s novou právní úpravou a zařazení pozemků 288/1, 289/1, 289/3 a 289/4 na stavební parcely. Současně určilo starostu, Miroslava Doležala, pro spolupráci s pořizovatelem.
  3. ZO projednalo a schválilo zadání změny projektové dokumentace na kanalizaci firmě AQUECON dle předložené nabídky, vedené pod č.j. 54/2008.
  4. ZO projednalo a schválilo vypracování dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek pro všechna čísla popisná v obci. Provede firma AQUECON v souladu s předloženou nabídkou, vedenou pod č.j. 54/2008.
  5. ZO projednalo a schválilo zajištění technického dozoru investora a organizaci kolaudačního řízení na stavbu kanalizace od firmy AQUECON dle nabídky, vedené pod č.j. 54/2008.
  6. ZO projednalo a schválilo nabídku financování stavby kanalizace a nabídku na zajištění projektových a inženýrských prací od firmy PROVOD, vedenou pod č.j. 53/2008.
  7. ZO projednalo a schválilo tyto firmy pro výběrové řízení na realizaci stavby kanalizace: Hakov, spol. s r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., NOVADUS, s.r.o., PROFISTAV, s.r.o. a ŠINDLER, s.r.o.
Návrhová komise :   p. Zdeněk Bíža
                                p. Miloš Sechovský


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 31.1.2008

Vyvěšeno dne 1.2.2008


webmaster: horka1@quick.cz