Usnesení

Č.j. 416/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 18.10.2007


  1. ZO projednalo a schválilo smlouvu a stanovy svazku obcí "Čertovka", se sídlem Horka I 48, 286 01 Čáslav, ze dne 18.10.2007.
Návrhová komise :   p. Miloš Sechovský
                                pí. Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.9.2007

Vyvěšeno dne 28.9.2007


webmaster: horka1@quick.cz