Usnesení

Č.j. 134/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.3.2007


  1. ZO projednalo a schválilo vyzvání společnosti VaK Pardubice o předložení nabídky na budoucí provoz kanalizace v obci Horka I.
  2. ZO projednalo a schválilo uložení přebytku hospodaření z roku 2006 na podílové listy KB.




Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 29.3.2007

Vyvěšeno dne 30.3.2007


webmaster: horka1@quick.cz