Usnesení

Č.j. 505/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 21.9.2006


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření vedené pod č.j. 506/2006.
  2. ZO projednalo a schválilo rekonstrukci autobusových zastávek umístěných na území obce v rámci programu obnovy venkova.




Návrhová komise :   p. Červinka Jaroslav
                                sl. Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 21.9.2006

Vyvěšeno dne 22.9.2006


webmaster: horka1@quick.cz