Usnesení

Č.j. 400/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.7.2006


  1. ZO projednalo a schválilo podmínky pro uzavření smlouvy na zajištění odvozu odpadů.
  2. ZO projednalo a schválilo opravu dopravního značení na místních komunikacích v obci.
Návrhová komise :   p. Antonín Horký
                                p. Zdeněk Bíža


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.7.2006

Vyvěšeno dne 28.7.2006


webmaster: horka1@quick.cz