Usnesení

Č.j. 290/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.5.2006


  1. ZO projednalo žádost MUDr. Vančurové a vyřídilo ji kladně.
  2. ZO schválilo pro volební období 2006 až 2010 sedmičlené ZO.
  3. ZO projednalo a schválilo realizaci rekonstrukce pomníků obětem války a křížů podle nejvýhodnějších nabídek.
  4. ZO projednalo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru. Bez připomínek.
  5. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku. Bez výhrad. Schválilo úpravu rozpočtu vedenou v rozpočtovém opatření č. 1 - č.j. 291/2006.
  6. ZO projednalo a schválilo prezentaci obce v publikacích společnosti Aspida.
Návrhová komise :   sl. Marcela Perclová
                                p. Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 25.5.2006

Vyvěšeno dne 26.5.2006


webmaster: horka1@quick.cz