Usnesení

Č.j. 421/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.9.2005


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 vedené pod č.j. 420/2005.
  2. ZO projednalo žádost města Čáslav o příspěvek na zubní pohotovost. Vzhledem k časovému omezení a nezajištěného autobusového spojení je tato služba pro občany naší obce bezpředmětná.
  3. ZO projednalo a schválilo zahájení provozu knihovny v nových prostorách budovy obecního úřadu od 4.10.2005. Provozní podmínky budou oznámeny způsobem obvyklým.
Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 29.9.2005

Vyvěšeno dne 30.9.2005


webmaster: horka1@quick.cz