Usnesení

Č.j. 236/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.5.2005


  1. ZO projednalo předložený závěrečný účet obce za rok 2004, konstatovalo, že zjištěná chyba byla řádně odstraněna a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
  2. ZO projednalo a schválilo vstupné do Letního kina pro rok 2005 ve výši 50 Kč.
Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Zdeněk Bíža


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 26.5.2005

Vyvěšeno dne 27.5.2005


webmaster: horka1@quick.cz