Usnesení

Č.j. 40/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.1.2005

1. ZO projednalo a schválilo žádost č.j. 25/2005 pana Musílka o pokácení stromu na jeho pozemku.

2. ZO projednalo a schválilo nový stavební výbor ve složení: předseda paní Ludmila Krupařová, členové pan Miroslav Doležal a paní Dagmar Doubková.

3. ZO projednalo a schválilo návrh zadání 1. změny územního plánu.
Návrhová komise :   p. Zdeněk Bíža
                                p. Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.1.2005

Vyvěšeno dne 28.1.2005


webmaster: horka1@quick.cz