Usnesení

Č.j. 603/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.9.2004

1. ZO projednalo a schválilo zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2000 o čistotě veřejných prostranství, čištění chodníku a udržování veřejného pořádku na pozemcích vlastních nebo v užívání.
Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 30.9.2004

Vyvěšeno dne 1.10.2004


webmaster: horka1@quick.cz