Usnesení

Č.j. 44/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.1.2004

1. ZO projednalo a schválilo rozšíření separovaného odpadu o papír. Do každé části obce bude umístěn jeden kontejner a s firmou SOP a.s. bude upravena smlouva.

2. ZO projednalo a schválilo žádost paní Marie Hradecké o pokácení kaštanu u domu č.41 v Horce.Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 29.1.2004

Vyvěšeno dne 30.1.2004


webmaster: horka1@quick.cz