Usnesení

Č.j. 394/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.7.2003

1. ZO projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 2, vedené pod č.j. 395/2003.
2. ZO projednalo a schválilo stavbu zpevněného hřiště ve Svobodné Vsi.
3. ZO projednalo a schválilo umístění reklamy pana Bíži na čekárnu Borek rozcestí.

Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Antonín Horký

Starosta:                  Miroslav Doležal
Zástupce starosty:    Jiří Doubek

V Horce I dne 31.7.2003

Vyvěšeno dne 1.8.2003


webmaster: horka1@quick.cz