Usnesení

Č.j. 297/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.5.2003

1. ZO projednalo a schválilo Jednací řád ZO vedeného pod č.j. 264/2003.
2. ZO projednalo a schválilo Program obnovy vesnice vedený pod č.j. 289/2003.
3. ZO projednalo a schválilo vykoupení pozemků podél „Uličky“ na stavební parcely.
4. ZO schválilo znak obce vedený pod č. 4 a prapor obce vedený pod č. 4/2.

Návrhová komise :   Antonín Horký
                                Simona Hájková

Starosta:                  Miroslav Doležal
Zástupce starosty:    Jiří Doubek

V Horce I dne 3.6.2003

Vyvěšeno dne 3.6..2003


webmaster: horka1@quick.cz