Usnesení

Č.j. 61/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.1.2003


1. ZO projednalo a schválilo jednací řád pro zasedání zastupitelstva obce, vedený pod č.j. 60/2003.
2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2003, vedený pod č.j. 62/2003.

 

Návrhová komise :     p. Antonín Horký
                                 p. Simona Hájková


starosta:                    Miroslav Doležal
zástupce starosty:      Jiří Doubek


V Horce I dne 30.1.2003

Vyvěšeno dne 31.1.2003


webmaster: horka1@quick.cz