Úřední deska - aktuální


Vyvěšeno: 11.10.2017 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 293/2017, které se koná dne 26.10.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 11.10.2017 Sejmuto:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horka I na období 2018 - 2020 č.j. 294/2017

Vyvěšeno: 11.10.2017 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka č.j. 38/2017, které se koná dne 26.10.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 11.10.2017 Sejmuto:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Čertovka
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Čertovka na období 2018 - 2020 č.j. 39/2017.

Vyvěšeno: 5.10.2017 Sejmuto:
Svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu
Svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu č.j. 286/2017
Obecní úřad Horka I zajistil v souladu s platnou vyhláškou svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu na termín 20.11.2017 ...

Vyvěšeno: 27.9.2017 Sejmuto:
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“...

Vyvěšeno: 20.9.2017 Sejmuto:
Oznámení o místě a konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

   v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
   v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
...

Vyvěšeno: 18.9.2017 Sejmuto:
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ...

Vyvěšeno: 18.9.2017 Sejmuto:
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ...

Vyvěšeno: 12.9.2017 Sejmuto:
Rozpočtové opatření
Obec Horka I - Rozpočtové opatření č. 4/2017 ...

Vyvěšeno: 12.9.2017 Sejmuto:
Rozpočtové opatření Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Rozpočtové opatření č. 2/2017 ...

Vyvěšeno: 5.9.2017 Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Č.j.: UZSVM/SKO/10121/2017-SKOH
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ...

Příloha - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2017

Vyvěšeno: 1.9.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.8.2017, č.j. 263/2017 ...

Vyvěšeno: 1.9.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 31.8.2017 (Č.j. 28/2017) ...

Vyvěšeno: 24.8.2017 Sejmuto:
VÝZVA K HLÁŠENÍ EROZNÍCH UDÁLOSTÍ
ČESKÁ REPOUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Výzva k hlášení erozních událostí ...

Vyvěšeno: 16.8.2017 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 246/2017, které se koná dne 31.8.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 16.8.2017 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka č.j. 21/2017, které se koná dne 31.8.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 11.8.2017 Sejmuto:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků ...

Vyvěšeno: 11.7.2017 Sejmuto:
Rozpočtové opatření
Obec Horka I - Rozpočtové opatření č. 3/2017 ...

Vyvěšeno: 30.6.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.6.2017, č.j. 198/2017 ...

Vyvěšeno: 27.6.2017 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, č.j. DOP 17120/17

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákona o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ...

... rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice č. III/3384 - obec Svobodná Ves z důvodu realizace stavby - el. přípojka kabelu NN ...

Vyvěšeno: 14.4.2017 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 180/2017, které se koná dne 29.6.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 1.6.2017 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, č.j. DOP 14071/17

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákona o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ...

... rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice č. III/33815, III/33816, III/33824, III/33724, II/337 a II/338 v územním obvodu Čáslav, ve věci úplné uzavírky silnice I/17 (Čáslav – Koudelov) ...

Vyvěšeno: 10.5.2017 Sejmuto:
Rozpočtové opatření Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Rozpočtové opatření č. 1/2017 ...

Vyvěšeno: 10.5.2017 Sejmuto:
Rozpočtové opatření
Obec Horka I - Rozpočtové opatření č. 2/2017 ...

Vyvěšeno: 4.5.2017 Sejmuto:
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Čj.: 2470024/17/2100-11460-200796
... DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017, zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí ...

Vyvěšeno: 4.5.2017 Sejmuto:
NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
ČESKÁ REPOUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Nabídka pozemků k pronájmu ...

Vyvěšeno: 28.4.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.4.2017, č.j. 138/2017 ...

Vyvěšeno: 28.4.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 27.4.2017 (Č.j. 13/2017) ...

Vyvěšeno: 12.4.2017 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka č.j. 11/2017, které se koná dne 27.4.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 12.4.2017 Sejmuto:
Záměr obce
Záměr obce Horka I č.j. 120/2017 prodat obecní majetek ...

Vyvěšeno: 12.4.2017 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 119/2017, které se koná dne 27.4.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 30.3.2017 Sejmuto:
Rozpočtové opatření
Obec Horka I - Rozpočtové opatření č. 1/2017 ...

Vyvěšeno: 9.3.2017 Sejmuto:
Svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu
Svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu č.j. 68/2017
Obecní úřad Horka I zajistil v souladu s platnou vyhláškou svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu na termín 26.4.2017 ...

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby
Záznam o změněně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ...

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
Závěrečný účet DSO Čertovka za rok 2016
Svazek obcí Čertovka, Závěrečný účet za rok 2016 ...

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
DSO Čertovka, schválený rozpočet roku 2017
Svazek obcí Čertovka, Schválený rozpočet roku 2017 ...

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 2.3.2017 (Č.j. 6/2017) ...

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
Závěrečný účet obce Horka I za rok 2016
Závěrečný účet obce Horka I za rok 2016 č.j. 63/2017.

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
Schválený rozpočet roku 2017
Obec Horka I, Schválený rozpočet roku 2017 ...

Vyvěšeno: 3.3.2017 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 2.3.2017, č.j. 65/2017 ...

Vyvěšeno: 27.2.2017 Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Č.j.: UZSVM/SKO/2384/2017-SKOH
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ...

Příloha - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2017

Vyvěšeno: 14.2.2017 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.:
Vážená zákaznice, vážený zakázníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Horka I - v místě vyvěšení oznámení, dne 7.3.2017 od 7:30:00 do 9:30:00

Vyvěšeno: 14.2.2017 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.:
Vážená zákaznice, vážený zakázníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Horka I - v místě vyvěšení oznámení, dne 7.3.2017 od 10:00:00 do 12:00:00

Vyvěšeno: 14.2.2017 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.:
Vážená zákaznice, vážený zakázníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Borek - celá obec vč. vrátnice (mimo výrobního areálu) dne 7.3.2017 od 13:00:00 do 15:00:00

Vyvěšeno: 13.2.2017 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“), jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto zveřejňuje

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 34/2017, které se koná dne 2.3.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu obce Horka I
Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2016 č.j. 36/2017.

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Výkaz zisku a ztráty
Obec Horka I - Výkaz zisku a ztráty - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Rozvaha
Obec Horka I - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Obec Horka I - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Příloha
Obec Horka I - Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Inventarizační zpráva
Obec Horka I - Inventarizační zpráva za rok 2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 2.3.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - návrh závěrečného účtu
Svazek obcí Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Čertovka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Čertovka za rok 2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty
Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Rozvaha
Svazek obcí Čertovka - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Příloha
Svazek obcí Čertovka - Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 3.2.2017 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Inventarizační zpráva
Svazek obcí Čertovka - Inventarizační zpráva k 31.12.2016 ...

Vyvěšeno: 31.1.2017 Sejmuto:
NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
ČESKÁ REPOUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Nabídka pozemků k pronájmu ...

Vyvěšeno: 31.12.2016 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.:
Vážená zákaznice, vážený zakázníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Borek - v místě vyvěšení oznámení, dne 12.1.2017 od 7:30:00 do 15:00:00

Vyvěšeno: 31.12.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2016, č.j. 395/2016 ...

Vyvěšeno: 29.12.2016 Sejmuto:
Veřejná vyhláška
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 29467/16, sp. zn. 5069/2016-ple/2)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽEHUŠICE ...

Vyvěšeno: 14.12.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 386/2016, které se koná dne 30.12.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 9.12.2016 Sejmuto:
Informace pro občany
Přehled splatnosti poplatků obce Horka I na rok 2017 - dokument ve formátu .pdf

Vyvěšeno: 8.12.2016 Sejmuto:
Obecně závazná vyhláška
OBEC HORKA I, Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

Vyvěšeno: 25.11.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.11.2016, č.j. 358/2016 ...

Vyvěšeno: 25.11.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 24.11.2016 (Č.j. 17/2016) ...

Vyvěšeno: 15.11.2016 Sejmuto:
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I Č.j.: SPU 572230/2016/Sb
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora ...

Vyvěšeno: 9.11.2016 Sejmuto:
Návrh rozpočtu DSO Čertovka
Návrh rozpočtu roku 2017 Svazku obcí Čertovka č.j. 16/2016.

Vyvěšeno: 9.11.2016 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 24.11.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 9.11.2016 Sejmuto:
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu roku 2017 obce Horka I č.j. 350/2016

Vyvěšeno: 9.11.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 349/2016, které se koná 24.11.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 28.10.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.10.2016, č.j. 334/2016 ...

Vyvěšeno: 18.10.2016 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Č.j. 55942/ENV/16 - 2810/630/16
Ministerstvo životního prostředí odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen "MŽP"), jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle §5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v souladu s § 25 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijícíh živočichů na území Středočeského kraje ...

Vyvěšeno: 18.10.2016 Sejmuto:
Návrh opatřední obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Č.j. 55942/ENV/16 - 2810/630/16

Návrh opatření obecné povahy ...

Vyvěšeno: 12.10.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 319/2016, které se koná 27.10.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 5.10.2016 Sejmuto:
Svoz nebezpečného a objemového odpadu
Svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu č.j. 290/2016
Obecní úřad Horka I zajistil v souladu s platnou vyhláškou svoz nebezpečného, objemového a kovového odpadu na termín 31.10.2016 ...

Vyvěšeno: 5.10.2016 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.:
Vážená zákaznice, vážený zakázníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Horka I a Svobodná Ves - celé obce, dne 24.10.2016 od 7:30:00 do 15:30:00

Vyvěšeno: 20.9.2016 Sejmuto:
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I Č.j.: SPU 476720/2016/Sb
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora ...

Vyvěšeno: 13.9.2016 Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Č.j.: UZSVM/SKO/10565/2016-SKOH
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ...

Vyvěšeno: 13.9.2016 Sejmuto:
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb
- do Zastupitelstva Středočeského kraje
- do Senátu Parlamentu České republiky
...

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konáji:
   v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
   v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
...

Vyvěšeno: 8.9.2015 Sejmuto:
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ...

Vyvěšeno: 7.9.2016 Sejmuto:
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
1. SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu ...

Vyvěšeno: 26.8.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.8.2016, č.j. 281/2016 ...

Vyvěšeno: 19.8.2016 Sejmuto:
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ...

Vyvěšeno: 19.8.2016 Sejmuto:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ...

Vyvěšeno: 10.8.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 250/2016, které se koná 25.8.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 1.7.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.6.2016, č.j. 214/2016 ...

Vyvěšeno: 1.7.2016 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákona o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ...

Vyvěšeno: 15.6.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 201/2016, které se koná 30.6.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu...

Vyvěšeno: 7.6.2016 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy
Obecní úřad Horka I v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., sporávní řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02...

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY - CZ02 květen 2016 ...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Č.j.: 35848/ENV/16 ...

Příloha č. 4 k opatření obecné povahy s č.j.: 35848/ENV/16 ...

STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02“, Č. j.: 30359/ENV/16 ...

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 35848/ENV/16 ...

Vyvěšeno: 29.4.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.4.2016, č.j. 150/2016 ...

Vyvěšeno: 29.4.2016 Sejmuto:
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Čj.: 2251304/16/2100-11460-200796
... DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016, zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí ...

Vyvěšeno: 14.4.2016 Sejmuto:
Upozornění
Upozornění pro občany s trvalým pobytem na adrese Horka I 48 – Ohlašovna

Jelikož se na Obecním úřadě množí došlá pošta obyvatel s trvalým pobytem na adrese ohlašovny OÚ Horka I, žádáme tyto občany o pravidelnou kontrolu došlé pošty na ohlašovně!!!

Vyvěšeno: 13.4.2016 Sejmuto:
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I Č.j.: SPU 175148/2016/Sb
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora ...

Vyvěšeno: 13.4.2016 Sejmuto:
Záměr obce
Záměr obce Horka I č.j. 130/2016 prodat obecní majetek.

Vyvěšeno: 13.4.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 129/2016, které se koná 28.4.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 8.4.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 7.4.2016 (Č.j. 6/2016) ...

Vyvěšeno: 31.3.2016 Sejmuto:
ROZHODNUTÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I Č.j.: SPU 497436/2015/Sb
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora ...

Vyvěšeno: 29.3.2016 Sejmuto:
Svoz nebezpečného a objemového odpadu
Dne 9.5.2016 proběhne svoz nebezpečného a objemového odpadu ...

Vyvěšeno: 18.3.2016 Sejmuto:
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 7.4.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 1.3.2016 Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Č.j.: UZSVM/SKO/3023/2016-SKOH
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ...

Příloha - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2016

Vyvěšeno: 26.2.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.11.2015, č.j. 72/2016 ...

Vyvěšeno: 26.2.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.11.2015, č.j. 80/2016 ...

Vyvěšeno: 26.2.2016 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 25.2.2016 ...

Vyvěšeno: 10.2.2016 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 55/2016, které se koná 25.2.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 10.2.2016 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 25.2.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - návrh závěrečného účtu
Svazek obcí Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Čertovka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Čertovka za rok 2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty
Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Rozvaha
Svazek obcí Čertovka - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Příloha
Svazek obcí Čertovka - Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Svazek obcí Čertovka - Inventurní soupis
Svazek obcí Čertovka - Inventurní soupis 9.2.2016 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu obce Horka I
Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2015 č.j. 54/2016.

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Výkaz zisku a ztráty
Obec Horka I - Výkaz zisku a ztráty - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Rozvaha
Obec Horka I - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Obec Horka I - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Příloha
Obec Horka I - Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2015 ...

Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto:
Inventurní soupis
Obec Horka I 8:16 16.2.2016- Inventurní soupis 21.1.2016 ...

Vyvěšeno: 28.01.2016 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Č.j.: 012942/2016/KUSK Spis. zn.: SZ 009651/2016/KUSK REG/JP

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje (dále jen „Krajský úřad“) jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 2 stavebního zákona

o z n a m u j e,

že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016)

...

Vyvěšeno: 28.01.2016 Sejmuto:
STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 – 2016)
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje (dále jen „Krajský úřad“) jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 2 stavebního zákona

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD
ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO
KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ
(2012 – 2016)

návrh pro schválení dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

...Přílohy:

Č. 1 – Vyhodnocení došlých návrhů obcí a dalších subjektů na aktualizaci ZÚR SK

Č. 2 – Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR SK (čerpáno z ÚAP ORP)

Č. 3 – Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR SK (čerpáno ze zpráv o uplatňování územních plánů obcí SK)


Vyvěšeno: 25.01.2016 Sejmuto:
Oznámení
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 23950/15, sp. zn. 2561/2015-Ob)

R o z h o d n u t í

Dne 9.12.2015 podala DZS STRUHAŘOV a. s., IČ 46357343, Struhařov 75, 256 01 Benešov u Prahy, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pro stavbu: farma pro výkrm brojlerů Borek - etapa II (dále jen „stavba“), na pozemcích: stavební parcely číslo 180/1, 181 a pozemkové parcely číslo 774/27, 774/60, 774/77, 774/110 v katastrálním území: Horka u Žehušic ...


Vyvěšeno: 14.1.2015 Sejmuto:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Spisová značka: 14VH5387/2015-15120

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1083, ...

Vyvěšeno: 14.1.2015 Sejmuto:
Veřejná vyhláška
Spisová značka: 14VH5387/2015-15120
Spisová značka: 14VH5399/2015-15120
Spisová značka: 14VH5402/2015-15120

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje ...

Vyvěšeno: 31.12.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2015, ...

Vyvěšeno: 22.12.2015 Sejmuto:
USNESENÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Spis. zn.: 2RP20739/2015-202001 Č.j.: SPU 644785/2015

USNESENÍ

Ústředí Státního pozemkového úřadu jako příslušný orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztáhů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo podle ust. § 80 odst. 4 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Kutná Hora, o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Žehušice a částech k.ú. Chtotusice, Rohozec u Žehušic, Horka u Žehušic, Bojmany a Vlačice takto:

lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv uvedená v ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
se prodlužuje do 31.3.2016.

...

Vyvěšeno: 22.12.2015 Sejmuto:
Oznámení
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 24861/15, sp. zn. 2561/2015-Ob)

O z n á m e n í

o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného ústního jednání k projednání žádosti a pozvání na veřejné ústní jednání

Dne 9.12.2015 podala DZS STRUHAŘOV a. s., IČ 46357343, Struhařov 75, 256 01 Benešov u Prahy, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: farma pro výkrm brojlerů Borek - etapa II na pozemcích: stavební parcely číslo 180/1, 181, pozemkové parcely číslo 774/27, 774/60, 774/77, 774/110 v katastrálním území: Horka u Žehušic. Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.

...

Vyvěšeno: 16.12.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 383/2015, které se koná 30.12.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 8.12.2015 Sejmuto:
Obecně závazná vyhláška
OBEC HORKA I, Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

Vyvěšeno: 7.12.2015 Sejmuto:
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HORKA I A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 23309/15, sp. zn. 1561/2014-ple)

Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad územního plánování"), v přenesené působnosti, v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon", na základě žádosti Obce Horka I pořizuje územní plán Horka I.

V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje konání veřejného projednání návrhu územního plánu Horka I, které se uskuteční

dne 12.1.2016 (úterý) v 8:30 hodin
v kanceláři Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje,
II. patro, dveře č. 14.

...

Vyvěšeno: 27.11.2015 Sejmuto:
Rozpočtový výhled DSO Čertovka
Rozpočtový výhled DSO Čertovka na období 2016 - 2018 č.j. 13/2015.

Vyvěšeno: 27.11.2015 Sejmuto:
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled obce Horka I na období 2016 - 2018 č.j. 335/2015

Vyvěšeno: 27.11.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 26.11.2015 ...

Vyvěšeno: 27.11.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.11.2015, ...

Vyvěšeno: 26.11.2015 Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Č.j.: UZSVM/SKO/13666/2015-SKOH
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ...

Příloha - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 11. 2015

Vyvěšeno: 19.11.2015 Sejmuto:
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Čáslav odbor dopravy č.j.: DOP 21385/15 spis. zn.: 2196/2015-kkr
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd ...

Vyvěšeno: 11.11.2015 Sejmuto:
Návrh rozpočtového výhledu DSO Čertovka
Návrh rozpočtového výhledu DSO Čertovka na období 2016 - 2018 č.j. 13/2015.

Vyvěšeno: 11.11.2015 Sejmuto:
Návrh rozpočtu DSO Čertovka
Návrh rozpočtu roku 2016 Svazku obcí Čertovka č.j. 12/2015.

Vyvěšeno: 11.11.2015 Sejmuto:
Program valného shromáždění DSO Čertovka
Program č.j. 11/2015 zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 26.11.2015 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

Vyvěšeno: 11.11.2015 Sejmuto:
Návrh rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtového výhledu obce Horka I na období 2016 - 2018 č.j. 335/2015

Vyvěšeno: 11.11.2015 Sejmuto:
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu roku 2016 obce Horka I č.j. 334/2015

Vyvěšeno: 11.11.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 333/2015, které se koná 26.11.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 23.10.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 22.10.2015, ...

Vyvěšeno: 15.10.2015 Sejmuto:
ROZHODNUTÍ - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Středočeského kraje Č.j.: 112010/2015/KUSK Spis. zn.: SZ_112010/2015/KUSK/8
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále „zákon“), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Farma pro výkrm brojlerů Borek – etapa II“
v k.ú. Horka u Žehušic

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona. ...

Vyvěšeno: 7.10.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 297/2015, které se koná 22.10.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 10.9.2015 Sejmuto:
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ...

Vyvěšeno: 8.9.2015 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.: Dne 21.9.2015 od 13:00:00 do 15:00:00 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v obci Horka I, v části Svobodná Ves - spodní část obce, vč. výroby.

Vyvěšeno: 8.9.2015 Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s.: Dne 17.9.2015 od 13:00:00 do 15:00:00 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v obci Horka I, v části Svobodná Ves - od TS zahrada u p. Vamberského do sadů, k Litošicím, k Bramborám a dolů levá strana do středu obce.

Vyvěšeno: 8.9.2015 Sejmuto:
Svoz nebezpečného a objemového odpadu
Svoz nebezpečného a objemového odpadu se uskuteční 26.10.2015 ...

Vyvěšeno: 3.9.2015 Sejmuto:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Č.j.: UZSVM/SKO/9956/2015-SKOH
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ...
Příloha - aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník...

Vyvěšeno: 28.8.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.8.2015, ...

Vyvěšeno: 27.8.2015 Sejmuto:
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Středočeského kraje Č.j.: 114174/2015/KUSK Spis. zn.: SZ_112010/2015/KUSK/2
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Farma pro výkrm brojlerů Borek - etapa II" v k.ů. Horka u Žehušic ...

Vyvěšeno: 24.8.2015 Sejmuto:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí Č.j.: ŽP/12624/15/Sk Spis. zn.: 1524/15
... zakazuje nakládání s povrchovými vodami – odběry povrchových vod , které byly povoleny podle § 8 odst, 1 písm.a) bod 1 vodního zákona v rozsahu do 6000 m3 nebo do 500 m3 za měsíc ...

Vyvěšeno: 12.8.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 238/2015, které se koná 27.8.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 24.7.2015 Sejmuto:
Vyhlášení období déletrvajícího sucha
Hejtman Středočeského kraje vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 ...

Vyvěšeno: 17.7.2015 Sejmuto:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 ...

Vyvěšeno: 17.7.2015 Sejmuto:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY - CZ02 ČERVENEC, 2015 ...

Vyvěšeno: 17.7.2015 Sejmuto:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek ...

Vyvěšeno: 13.7.2015 Sejmuto:
ROZHODNUTÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I Č.j.: SPU 251590/2015/Sb
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora ...

Vyvěšeno: 1.7.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.6.2015, ...

Vyvěšeno: 23.6.2015 Sejmuto:
Veřejná vyhláška - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HORKA I
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 10998/15, sp. zn. 1561/2014-ple)
Veřejná vyhláška - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HORKA I

... návrh územního plánu Horka I je vystaven k veřejnému nahlédnutí ...

Vyvěšeno: 12.6.2015 Sejmuto:
Záměr obce
Záměr obce Horka I č.j. 182/2015 prodat obecní majetek.

Vyvěšeno: 12.6.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 181/2015, které se koná 30.6.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 20.5.2015 Sejmuto:
POZVÁNKA
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I
Pozvánka na závěrečné jednání - Komplexní pozemkové úpravy Žehušice ...

Vyvěšeno: 5.5.2015 Sejmuto:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (čj. 2388300/15/2100-11460-200796) ...

Vyvěšeno: 29.4.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.4.2015, ...

Vyvěšeno: 20.4.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 114/2015, které se koná 28.4.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 10.4.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 9.4.2015 ...

Vyvěšeno: 7.4.2015 Sejmuto:
Svoz nebezpečného a objemového odpadu
Svoz nebezpečného a objemového odpadu se uskuteční 11.5.2015 ...

Vyvěšeno: 2.4.2015 Sejmuto:
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - Návrh opatření obecné povahy
Spisová značka: 14VH5387/2015-15120
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
schválený usnesením vlády České republiky ...

Vyvěšeno: 2.4.2015 Sejmuto:
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - Veřejná vyhláška
Spisová značka: 14VH5387/2015-15120, 14VH5399/2015-15120, 14VH5402/2015-15120

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje. ...

Vyvěšeno: 31.3.2015 Sejmuto:
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (Číslo jednací: 085 EX 2536/14-96)
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 43 EXE 6599/2014-10, ze dne 5.5.2014, které vydal Okresní soud v Mostě, ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Závěrečný účet - Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Závěrečný účet za rok 2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Příloha - Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Rozvaha - Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Výkaz zisku a ztráty - Svazek obcí Čertovka
Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Čertovka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Čertovka za rok 2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Čertovka
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Čertovka za rok 2014 ...

Vyvěšeno: 24.3.2015 Sejmuto:
Program zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 9.4.2015 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Vyvěšeno: 11.3.2015 Sejmuto:
Konkurzní řízení
... konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace zřizované městysem Žehušice, Mateřská škola Žehušice, příspěvková organizace, okres Kutná Hora ...

Vyvěšeno: 5.3.2015 Sejmuto:
Obecně závazná vyhláška
OBEC HORKA I, Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horka I ...

Vyvěšeno: 27.2.2015 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.2.2015, ...

Vyvěšeno: 24.2.2015 Sejmuto:
Oznámení
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706/I
Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav, zaslání soupisu nových pozemků ...

Vyvěšeno: 23.2.2015 Sejmuto:
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, Územní pracoviště v Kutné Hoře, Územní pracoviště v Čáslavi - INFORMACE PRO VEŘEJNOST ...

Vyvěšeno: 23.2.2015 Sejmuto:
ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí Č.j.: ŽP/3045/15/Sk Spis. zn.: 1556/14
III. změna vodoprávního rozhodnutí: stavba "Vodovod Horušice, HorkaI., Brambory" ...

Vyvěšeno: 11.2.2015 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 39/2015, které se koná 26.2.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2014 ...

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Obec Horka I - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Hlavní kniha
Obec Horka I - Hlavní kniha 12/2014 ...

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Příloha
Obec Horka I - Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Rozvaha
Obec Horka I - Rozvaha - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Výkaz zisku a ztráty
Obec Horka I - Výkaz zisku a ztráty - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ... sestavena k 31.12.2014 ...

Vyvěšeno: 10.2.2015 Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu obce Horka I
Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2014 č.j. 38/2015.

Vyvěšeno: 21.1.2015 Sejmuto:
Usnesení o odročení
Číslo jednací: 180 Ex 237/06-67 Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková ...

Vyvěšeno: 6.1.2015 Sejmuto:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Značka: 88436/ENV/14
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“ ...

Vyvěšeno: 31.12.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2014, ...

Vyvěšeno: 12.12.2014 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 445/2014, které se koná 30.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 4.12.2014 Sejmuto:
Veřejná vyhláška
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 17317/13, sp. zn. 1561/2014-ple)
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Horka I ...

Vyvěšeno: 29.11.2014 Sejmuto:
Usnesení o odročení
Číslo jednací: 180 Ex 237/06-60 Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková ...

Vyvěšeno: 28.11.2014 Sejmuto:
Obecně závazná vyhláška
OBEC HORKA I, Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

Vyvěšeno: 28.11.2014 Sejmuto:
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí Č.j.: ŽP/16839/14/Sk Spis. zn.: 1556/14
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad ...

Vyvěšeno: 28.11.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.11.2014, ...

Vyvěšeno: 28.11.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 27.11.2014 ...

Vyvěšeno: 14.11.2014 Sejmuto:
ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí Č.j.: ŽP/18766/14/Sk Spis. zn.: 1204/14
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a ustanovení § 120 zákona odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ...

Vyvěšeno: 12.11.2014 Sejmuto:
Návrh rozpočtového výhledu DSO Čertovka
Návrh rozpočtového výhledu DSO Čertovka na období 2015 - 2017 č.j. 16/2014.

Vyvěšeno: 12.11.2014 Sejmuto:
Návrh rozpočtu DSO Čertovka
Návrh rozpočtu roku 2015 Svazku obcí Čertovka č.j. 15/2014.

Vyvěšeno: 12.11.2014 Sejmuto:
Program valného shromáždění DSO Čertovka
Program č.j. 14/2014 zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 27.11.2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

Vyvěšeno: 12.11.2014 Sejmuto:
Návrh rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtového výhledu obce Horka I na období 2015 - 2017 č.j. 396/2014

Vyvěšeno: 12.11.2014 Sejmuto:
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu roku 2015 obce Horka I č.j. 395/2014

Vyvěšeno: 12.11.2014 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 394/2014, které se koná 27.11.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 31.10.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.10.2014, ...

Vyvěšeno: 31.10.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.10.2014, ...

Vyvěšeno: 16.10.2014 Sejmuto:
Usnesení Číslo jednací: 180 Ex 237/06-56
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Kutné Hoře č.j. Nc 2721/2006-8, ze dne 20.2.2006, kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Exekutorský zápis ze dne 22.3.2005, č.j. EZ 189/2005, jejž vydal Grosam Jan, rozhodl ve věci: ...

Vyvěšeno: 15.10.2014 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 362/2014, které se koná 30.10.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 15.10.2014 Sejmuto:
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horka I konaných ve dnech 10.10. - 11.10.2014 ...

Vyvěšeno: 25.9.2014 Sejmuto:
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ...

Vyvěšeno: 24.9.2014 Sejmuto:
Usnesení - dražební vyhláška, Okresní soud v Kutné Hoře, 8 E 24/2012-120
... Okresní soud v Kutné Hoře rozhodl samosoudcem Mgr. Jindřichem Křížem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného: OL INVEST, spol. s r. o., IČ 64789098, se sídlem Pod Višňovkou 1661/37, 140 00, Praha 4 ...

Vyvěšeno: 18.9.2014 Sejmuto:
Oznámení o místě a konání voleb
Volby do Zastupitelstva obce Horka I se uskuteční:

   v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
   v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
...

Vyvěšeno: 12.9.2014 Sejmuto:
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí Č.j.: ŽP/14767/14/Sk Spis. zn.: 1204/14
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ...

Vyvěšeno: 29.8.2014 Sejmuto:
Svoz nebezpečného a objemového odpadu
Svoz nebezpečného a objemového odpadu se uskuteční 27.10.2014 ...

Vyvěšeno: 29.8.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.8.2014, ...

Vyvěšeno: 19.8.2014 Sejmuto:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva obce Horka I, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, Informace o počtu a sídle volebních okrsků ...

Vyvěšeno: 19.8.2014 Sejmuto:
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 39237/12-33
... Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Kolíně dne 23.8.2012, č.j. 33EXE3061/2012-10, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: ...

Vyvěšeno: 13.8.2014 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO č.j. 289/2014, které se koná 28.8.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 31.7.2014 Sejmuto:
Usnesení - Dražební vyhláška Číslo jednací: 180 Ex 237/06-49
... Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Kutné Hoře č.j. Nc 2721/2006-8, ze dne 20.2.2006, kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Exekutorský zápis ze dne 22.3.2005, č.j. EZ 189/2005, jejž vydal Grosam Jan, rozhodl ve věci: ...

Vyvěšeno: 15.7.2014 Sejmuto:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Značka: 45069/ENV/1
Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostřed
... návrh koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ...

Vyvěšeno: 27.6.2014 Sejmuto:
Stanovení počtu členů zastupitelstva
Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Horka I pro volební období 2014 - 2018. ...

Vyvěšeno: 27.6.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.6.2014, ...

Vyvěšeno: 12.6.2014 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program zasedání ZO, které se koná 26.6.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 4.6.2014 Sejmuto:
Zpravodaj 1/2014
Zpravodaj 1/2014, Informace o připojení kanalizace v Horce I a na Borku (Vydáno: červen 2014) - dokument ve formátu .pdf

Vyvěšeno: 14.5.2014 Sejmuto:
Informace
OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE ...

Vyvěšeno: 13.5.2014 Sejmuto:
OÚ Horka I - Rozhodnutí č.j. 168/2014
... ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu: Oldřich Verner, nar. 7.6.1964 ...

Vyvěšeno: 6.5.2014 Sejmuto:
Exekuční příkaz
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Čistovická 11, Praha 6, JUDr. Jan Grosam, poveřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Kutné Hoře č.j. Nc 2721/2006-8, ze dne 20.2.2006, kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Exekutorský zápis ze dne 22.3.2005, č.j. EZ 189/2005, jejž vydal Grosam Jan, JUDr., ve věci: ...

Vyvěšeno: 30.4.2014 Sejmuto:
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Čj.: 2333476/14/2100-14400-200796
... DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014, zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí ...

Vyvěšeno: 30.4.2014 Sejmuto:
Přerušení dodávky elektřiny
Dne 15.5.2014 od 8:00:00 do 16:00:00 bude přerušena dodávka elektřiny v obci Horka I. Přerušení se týká celé Horky I, celé Svobodné Vsi a celého Borku ...

Vyvěšeno: 26.4.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.4.2014 ...

Vyvěšeno: 25.4.2014 Sejmuto:
Usnesení ze zasedání valného schromáždění Svazku obcí Čertovka
Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 24.4.2014 ...

Vyvěšeno: 24.4.2014 Sejmuto:
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
...
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
- v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
...

Vyvěšeno: 24.4.2014 Sejmuto:
Oznámení
Oznámení o zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád") ...

Vyvěšeno: 9.4.2014 Sejmuto:
Program zasedání ZO
Program nadcházejícího zasedání ZO, které se koná 24.4.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vyvěšeno: 9.4.2014 Sejmuto:
Záměr obce
Záměr obce Horka I prodat obecní majetek.

Vyvěšeno: 9.4.2014 Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu obce Horka I
Návrh závěrečného účtu obce Horka I č.j. 134/2014.

Vyvěšeno: 9.4.2014 Sejmuto:
>Program valného shromáždění DSO Čertovka
Program valného shromáždění DSO Čertovka 2014-04

Vyvěšeno: 9.4.2014 Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu obce Horka I
DSO Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků


Státní veterinární správa - Nařízení Č.j.: SVS/2014/015659-S
... ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených na základě Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj č.SVS/2013/0334229-S o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel ve Středočeském kraji ze dne 22.5.2013 ...


FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, Územní pracoviště v Kutné Hoře, Územní pracoviště v Čáslavi - INFORMACE PRO VEŘEJNOST


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. - Dražební vyhláška č. 597-DD/14


Okresní soud v Kutné Hoře - dražební vyhláška (8 E 24/2012-78


Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou č.j. 179 DC 8/13-38
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)


Ministerstvo životního prostředí č.j.: 88025/ENV/13
Závěr zjišťovacího řízení: „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“


Ministerstvo životního prostředí zn. 75708/ENV/13
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“


Návrh rozpočtu na rok 2014


Rozpočtový výhled obce Horka I na období 2014 - 2016


Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 17158/12, sp. zn. 1437/2013-ple)
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Bílé Podolí


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.


ČEZ Distribuce a.s.: Dne 9.10.2013 od 8:00:00 do 10:00:00 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v obci Horka I, celá obec - revize 2x TS.


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Spis. zn.: 2RP3313/2011-130706
Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků, zaslání prvního návrhu aktualizovaného soupisu nároků a pozvánka na jednání.


ČEZ Distribuce a.s.: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.


Svoz nebezpečného a objemového odpadu se uskuteční 7.10.2013.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.


Dne 1.10.2013 od 12:30:00 do 15:00:00 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny na Borku v celé obci, včetně výrobního areálu.
Středočeský kraj: Informace o dotačním programu na výměnu kotlů.
Dne 2.9.2013 od 7,30 hod. do 16,30 hod. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny ve Svobodné Vsi č.p. 84 a 85 a okoli.
Státní pozemkový přad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Č.j.: SPU 311879/2013 - Usnesení - Obec Horka I se ustanovuje opatrovníkem dědicům po zemřelém vlastníkovi pozemku Fikrlové Marcele vedeném na listu vlastnictví (LV) 1007 v k. ú. Horka u Žehušic.

Nábor nových policistů
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE, Územní odbor Pardubice, Obvodní oddělení
Č. j. KRPE-31766-8/ČJ-2013-170615 - Žádost o součinnost

Záměr obce Horka I č.j. 202/2013 směnit obecní majetek
Nařízení Státní veterinární správy (Č.J.: SVS/2013/033429-S)
Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji.

Usnesení z valného shromáždění DSO Čertovka 2013-04
Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2012 č.j. 110/2013
Program valného shromáždění DSO Čertovka 2013-04
DSO Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2012
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 4127/13, sp. zn. 4580/2011-ple)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Žehušice a veřejném projednání

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
27.3.2013 od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude ve Svobodné Vsi vypnuta levá strana od Horky od čp. 44 vč. k TS ve středu obce.
ÚŘAD PRÁCE ČR, Krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Kutná Hora
Změna úředních hodin od 1. února 2013

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - výsledky Horka I
Zápis do MŠ Žehušice
Zápis do mateřské školy bude probíhat ve dnech 12.3,13.3,14.3 2013 v budově MŠ a ukončen bude 15.3.2013 v 10:00 hod.

Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 18768/12, sp. zn. 3103/2012-ku)
Rozhodnutí, výrok - rozhodnutí o změně využití území

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí:
Organizace správy daně z nemovitostí od 1.ledna 2013

Zpravodaj 4/2012, Informace o kanalizaci ve Svobodné Vsi (Vydáno: 18.12.2012) - dokument ve formátu .pdf
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 16312/12, sp. zn. 3028/2012-ku)
Rozhodnutí, výrok - rozhodnutí o změně využití území

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 3 Územního plánu obce Horka I
Zpravodaj 3/2012, Informace o kanalizaci (Vydáno: 6.12.2012) - dokument ve formátu .pdf
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
II. Prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby: stavba vodního díla "Vodovod Horušice, Horka I., Brambory" - Č.j.: ŽP/20046/12/Si, Spis. zn.: 2637/12
Usnesení z valného shromáždění DSO Čertovka 2012-11
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 19244/12, sp. zn. 3103/2012-ku)
Oznámení zahájení územního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

Návrh rozpočtu na rok 2013
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU 18456/12, sp. zn. 3028/2012-ku)
Oznámení zahájení územního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh rozpočtu DSO Čertovka na rok 2013
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Č.j.: ŽP/13368/12/Si, Spis. zn.: 2637/12
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Rozhodnutí - Č. j.: ŽP/17321/12/Si, Spis. zn.: 2837/12
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr
Ministerstvo životního prostředí (76520/ENV/12)
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí (76520/ENV/12)
Věc: Posuzování vlivů koncepce „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (č.j. SU/12479/12, sp. zn. 2460/2012-ku)
Územní rozhodnutí o umístění stavby

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí (č.j. ŽP/15673/12/Si, sp. zn. 2837/2012)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Oznámení o době a místě konání voleb
Ministerstvo životního prostředí 64449/ENV/12 - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Ingegrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Záměr obce Horka I č.j. 273/2012 prodat obecní majetek
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje (SU 13120/12, sp. zn. 2460/2012-ku)
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání

Nabídka pozemků k převodu podle zákona 95/1999 Sb. §7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Okresní soud v Kutné Hoře - usnesení (1 E 146/2003-255DSO) - dražební vyhláška
DSO Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2011
DSO Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek Obcí Čertovka za rok 2011
Záměr obce č.j. 168/2012 prodat obecní majetek
Ministerstvo životního prostředí (30650/ENV/12): Posuzování vlivů na životní podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d
Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2011 č.j. 169/2012
Usnesení o nařízení dražebního jednání Sp. zn. 19 Ex 814/11
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Horka I (MÚ Čáslav č.j. SU 6342/12)
Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Horka I
Veřejná vyhláška - Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce Horka I v období od 14. dubna do 14. prosince 2012
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Zahájení zjištovacího rízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Stredoceského kraje – aktualizace 2011“
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje (č.j. 000687/2012/KUSK)
Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje - Rozhodnutí č.j. SU 22980/11
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Svoz nebezpečného a objemového odpadu se uskuteční 7.5.2012.
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařízení ústního jednání (č.j. SU 24511/11)
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Žehušice
Usnesení z valného shromáždění DSO Čertovka 2011-11
Program valného shromáždění DSO Čertovka 2011-11
Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu DSO Čertovka na rok 2012
Záměr obce Horka I č.j. 286/2011 prodat obecní majetek.
Záměr obce Horka I č.j. 287/2011 prodat obecní majetek.
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č.1 územního plánu obce Brambory a veřejném projednávání.
Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, pozvánka k ústnímu jednání a na kontrolní den.
Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2010
Usnesení z posledního zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka.
Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 19.5.2011 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.
Návrh závěrečného účtu DSO Čertovka za rok 2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Změna vodoprávního rozhodnutí: stavba "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I"
Záměr obce Horka I č.j. 50/2011 pronajmout obecní majetek.


webmaster: horka1@quick.cz