Návrat o jednu úroveň

Usnesení ze zasedání valného shromáždění DSO