Program zasedání ZO

Č.j. 293/2017

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 26.10.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce.
  6. Informace o stavbě vodovodu.
  7. Projednání a schválení sazebníku na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  8. Všeobecné informace obecního úřadu.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.10.2017
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 11.10.2017


webmaster: horka1@horka1.cz