Program zasedání ZO

Č.j. 349/2016

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 24.11.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení výše poplatků na rok 2017.
 6. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
 7. Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2017.
 8. Seznámení s Rozpočtem DSO Čertovka na rok 2017.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 8.11.2016
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 9.11.2016


webmaster: horka1@horka1.cz