Program zasedání ZO

Č.j. 333/2015

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 26.11.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2016.
 6. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu obce na roky 2016 až 2018.
 7. Seznámení s Rozpočtem a Rozpočtovým výhledem DSO Čertovka na rok 2016.
 8. Informace o stavbě kanalizace.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.11.2015
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 11.11.2015


webmaster: horka1@horka1.cz